Vill ditt företag vara en del av Matologi 2017? – Årets tema: ”Svinn och klimat”

I år välkomnar SLU även företag och organisationer som arbetar med t.ex. primärproduktion, livsmedelsförädling, restauranger, dagligvaruhandel, offentliga aktörer inom mat- och klimatområdet eller intresseorganisationer.

Organisationen/företaget ska vara verksam inom livsmedelsbranschen på något sätt, från primärproduktion, förädling, matlagning, konsumtion och restaurang till svinn och återföring till jorden.

Nu finns det möjlighet att ansöka om att vara en del av Matologi 2017. SLU efterfrågar en bra blandning av stora och små företag/organisationer och en stor variation och bredd på produkterna/tjänsterna.

Kriterier deltagande företag/organisationer

(En eller flera kriterier ska vara uppfyllda)

  • Ni har en produktion eller produkter/tjänster som tar särskild klimathänsyn
  • Ni har en produktion eller produkter/tjänster som har fokus på att minska svinn
  • Ni har en strategi som särskilt syftar till att minska svinn eller tar klimatansvar i hållbarhetsarbetet. 

SLU förbehåller sig rätten att välja aktörer för att skapa mångfald på Matologi gällande produkttyper, primärproduktion, koncept, bransch, storlek på företag, kultur och ursprung.

Ansökan och frågor skickas till:

matologi@slu.se

Matologi – kunskap för hälsa och hållbarhet

Det ökande intresset kring mat, råvaror och miljö gav SLU idén till Matologi – ett event där Sveriges lantbruksuniversitet sprider kunskap för att människor ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring mat, hur vi kan använda vår världs resurser på ett hållbart sätt och hur mat, hälsa och miljö hänger samman.

På Matologi-eventet, som i år går av stapeln den 26 augusti 2017 på Norra Bantorget i Stockholm, möter besökaren forskare från SLU, matskribenter, kockar från Sveriges mest välrenommerade restauranger, hälsokunniga, representanter från livsmedelskedjorna och många personer kopplade till mat och hälsa. Besökarna får ta del av samtal kring bland annat framtidens mat, svinn, klimat och hållbar produktion av livsmedel.